VIZUELNI IDENTITET PROJEKTA:

Za potrebe projekta izradili smo publikaciju PREDUZETNICE DOPRINOSE, liflet, roll-up, poster, kao i video o samoj publikaciji.

Cilj projekta „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu“ jeste jačanje dijaloga između UPŽ Srbije, lokalnih udruženja preduzetnica i parlamenta, kako bi se uticalo na formulisanje politika, koje će biti rodno senzitivne kada je reč o preduzetništvu.

Sadržaj publikacije možete prelistati OVDE.

 

KLIJENT: