Trening-INTERNET KOMUNIKACIJA

Treneri: Tijana Sekulić i Aleksandra Anđelković

Pilotiranje servisa podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda, Gradski  centar za socijalno preduzetništvo realizovao je u okviru projekta “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.
Ključna aktivnost projekta odnosila se na realizaciju niza edukacija, predstavljenih kroz module, koje su usmerene na jačanje kapaciteta polaznika za zaposlivost. Modul 5 – Trening internet komunikacija bio je fokusiran na traženje informacija na internetu, društvene mreže i njihovo korišćenje u poslovne svrhe kao i pronalaženje sajtova za traženje posla.

Cilj modula 5 je da korisnici nauče da bolje koriste internet kao sredstvo komunikacije kao i da podignu nivo znanja i veština u upotrebi savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i njene korisnosti usmerene na jačanje kapaciteta polaznika osoba sa invaliditetom za zapošljivost.
Ovaj cilj je postignut sprovodjenjem teoretskih i praktičnih delova dva modula:

I modul: Internet komunikacija i korisni alati
Kako internet može da vam pomogne u svakodnevnom poslu? Tokom ovog modula polaznici su se upoznali sa alatima koje mogu da koriste, a koji su besplatni: Google Disk-kreiranje upitnika, online kalendari, zatim statistikama o Internetu u svetu i Srbiji, osnovnim pravilima elektronske pošte, emejla, sistemi naprednog pretraživanja, dobijanje obaveštenja putem Google alerts o oglasima za posao namenjenim osobama sa invaliditetom. Interakcijom polaznika i trenera odgovoreno je na pitanje : Koje lokacije i servise koristite na Internetu?

II modul: Društvene mreže i njihove mogućnosti, karakteristike i primena
Ovaj modul je odgovorio na pitanja: Šta su novo društveni mediji i mreže doneli u komunikaciju? Vi ste društvena mreža! Koliko vam je uticaj i šta je to uopšte? Društvene mreže u Srbiji. Koje su popularne i kako se koriste? Na koji način se vode profili i Facebook stranica firmi. Polaznici su na kraju ovog modula izneli na flip-chart-u sve društvene medije i mreže koje poznaju.

DETALJNIJE