Za potrebe klijenta Alorg napravljen je celokupni vizuelni identitet Agro-industrijske zone Nova Topola – Lijevče Polje čemu je predhodila izrada 3D modela i filma.
Realizovani materijali su omogućili da ovaj projekat bude jasno predstavljen kako investitorima sa ovih područja tako i ruskom i evropskom tržištu.

DETALJNIJE